Toplantı Merkezi: Ege Ün. Tıp Fak. Dermatoloji Kliniği
Yer: Klinik Toplantı Salonu
Konu: Güçlü Mikrobisidal, anti-biofilim ve yara iyileştirme potensi olan yeni stabil hipokloröz asit solüsyonu
Konuşmacı: Prof.Dr.Serhan Sakarya
Aydın Adnan Menderes Ün. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ege Üniversitesi Toplantı